ชุดเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง

    1. เป็นเครื่องขยายเสียงสเตอริโอ 2. กำลังไม่ต่ำกว่า 150 Watt RMS (75+75)ที่โหลด 8 โอห์ม 3. มีระบบป้องกันลำโพงแบบอีเลคทรอนิกส์ หรือดีกว่า 4. มี Input Line (Stereo) ไม่ต่ำกว่า 2 จุด 5. มี Output Impedance 4 โอห์ม หรือ 8 โอห์ม 6. ลำโพงตู้แบบ full range ขนาดไม่ต่ำกว่า 10 นิ้ว จำนวน 2 ตัว กำลังขับอย่างน้อย 75 Watt RMS มีย่ายความถี่ระหว่าง 50 Hz ถึง 15 kHz ความต้านทาน 8 โอห์ม […]

ม่านปรับแสง

    1. ทำด้วยผ้า หรือวัสดุอื่น เช่นซาติน แฟบริคPolyesterAluminum Alloy เป็นต้น 2. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร 3. ระบบการปรับแสงได้ 180 องศา 4. ระบบการปิดเปิดม่าน ใช้ระบบเชือกเหมือนผ้าม่าน 5. ความยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร     ขาย ปลีก/ส่ง สำหรับงานสอบราคา ประกวดราคา สเปคงบ สพฐ. และหน่วยงานราชการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธีรพงษ์ 083-0494100, E-mail : Virotekorat@gmail.com หรือ Fax 044-243153 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือส่งรายการให้ทำใบเสนอราคาได้ทางไลน์ แอด

นาฬิกาแสดงเฟสดวงจันทร์

  1. เป็นนาฬิกาบอกเวลา 2. บอกเฟสดวงจันทร์ตามเวลาได้ 3. สูงไม่น้อยกว่า 9.5 นิ้ว 4. มีคู่มือการใช้งาน   ขาย ปลีก/ส่ง สำหรับงานสอบราคา ประกวดราคา สเปคงบ สพฐ. และหน่วยงานราชการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธีรพงษ์ 083-0494100, E-mail : Virotekorat@gmail.com หรือ Fax 044-243153 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือส่งรายการให้ทำใบเสนอราคาได้ทางไลน์ แอด

โมบายระบบสุริยะ

1. ประกอบด้วยดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ 9 ดวง 2. มีรีโมต คอนโทรลควบคุมการหมุน 3. ดวงอาทิตย์มีหลอดไฟฟ้าอยู่ด้านใน 4. มีซีดีบรรยายลักษณะดาวเคราะห์แต่ละดวง 5. มีคู่มือการใช้งาน   ขาย ปลีก/ส่ง สำหรับงานสอบราคา ประกวดราคา สเปคงบ สพฐ. และหน่วยงานราชการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธีรพงษ์ 083-0494100, E-mail : Virotekorat@gmail.com หรือ Fax 044-243153 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือส่งรายการให้ทำใบเสนอราคาได้ทางไลน์ แอด

แบบจำลองระบบสุริยะ

1. ประกอบด้วยดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ 9 ดวง 2. แกนหมุนดาวเคราะห์หมุนรอบดวงอาทิตย์ได้ 3. มีปฏิทินที่ฐานตั้ง 4. มีคู่มือการใช้งาน   ขาย ปลีก/ส่ง สำหรับงานสอบราคา ประกวดราคา สเปคงบ สพฐ. และหน่วยงานราชการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธีรพงษ์ 083-0494100, E-mail : Virotekorat@gmail.com หรือ Fax 044-243153 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือส่งรายการให้ทำใบเสนอราคาได้ทางไลน์ แอด  

แบบจำลองดวงอาทิตย์ โลกและดวงจันทร์

  1. แบบจำลองประกอบด้วย ดวงอาทิตย์ โลกและดวงจันทร์ 2. ดวงจันทร์สามารถโคจรรอบโลก 3. โลกและดวงจันทร์สามารถโคจรรอบดวงอาทิตย์ 4. ดวงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว 5. แกนหมุนยาวไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว 6. ดวงอาทิตย์มีไฟอยู่ด้านใน 7. มีคู่มือการใช้   ขาย ปลีก/ส่ง สำหรับงานสอบราคา ประกวดราคา สเปคงบ สพฐ. และหน่วยงานราชการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธีรพงษ์ 083-0494100, E-mail : Virotekorat@gmail.com หรือ Fax 044-243153 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือส่งรายการให้ทำใบเสนอราคาได้ทางไลน์ แอด

สเปกโตรมิเตอร์

  1. สามารถใช้กับแสงความยาวคลื่นไม่น้อยกว่า400 – 700 นาโนเมตร 2. ความแม่นยำไม่น้อยกว่า 50 นาโนเมตร 3. มีสเกลบอกความยาวคลื่น 4. ทำด้วยพลาสติกแข็ง 5. มีคู่มือการใช้งาน   ขาย ปลีก/ส่ง สำหรับงานสอบราคา ประกวดราคา สเปคงบ สพฐ. และหน่วยงานราชการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธีรพงษ์ 083-0494100, E-mail : Virotekorat@gmail.com หรือ Fax 044-243153 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือส่งรายการให้ทำใบเสนอราคาได้ทางไลน์ แอด

กล้องดูดวงอาทิตย์แบบใช้ฉากรับ

  1. เป็นกล้องสำหรับดูดวงอาทิตย์ แบบใช้ฉากรับ 2. ให้ภาพดวงอาทิตย์ในช่วงคลื่นแสงขาวขนาดไม่น้อยกว่า 80 มม. 3. เลนส์และกระจกทำด้วยแก้ว 4. ขนาดหน้าเลนส์ไม่น้อยกว่า 40 มม. 5.  ความยาวโฟกัสไม่น้อยกว่า 9 เมตร 6. ฐานทำด้วยกระดาษ 7.  มีคู่มือการใช้งาน 8. มีความปลอดภัยในการดูดวงอาทิตย์   ขาย ปลีก/ส่ง สำหรับงานสอบราคา ประกวดราคา สเปคงบ สพฐ. และหน่วยงานราชการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธีรพงษ์ 083-0494100, E-mail : Virotekorat@gmail.com หรือ Fax 044-243153 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือส่งรายการให้ทำใบเสนอราคาได้ทางไลน์ แอด

กล้องถ่ายภาพดาราศาสตร์ 16 Bit

  1. เป็นกล้องสำหรับการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ 2. อัตราการแปลงสัญญาณขนาดไม่น้อยกว่า 16-Bit A/D converter 3. ตัวรับภาพเป็นซีซีดีคุณภาพสูง 4. สามารถเปิดชัตเตอร์ 1/10,000 วินาทีถึงหนึ่งชั่วโมง 5. สามารถต่อกับกล้องโทรทรรศน์ได้ 6. ควบคุมการถ่ายภาพด้วยซอฟแวร์ที่สามารถปรับแต่งภาพได้ 7. มีระบบระบายความร้อน 8. มีสัญญาณรบกวนน้อย 9. มีซอฟแวร์ในการประมวลข้อมูล 10. มีฟิลเตอร์สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน 11. สามารถใช้เป็นกล้องไกด์ได้ 12. เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB 2.0 13. ตัวกล้องทำด้วยอลูมิเนียม   ขาย ปลีก/ส่ง สำหรับงานสอบราคา ประกวดราคา สเปคงบ สพฐ. และหน่วยงานราชการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธีรพงษ์ 083-0494100, E-mail : Virotekorat@gmail.com หรือ Fax 044-243153 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือส่งรายการให้ทำใบเสนอราคาได้ทางไลน์ […]

กล้องดูดวงอาทิตย์

  1. เป็นกล้องสำหรับดูดวงอาทิตย์ 2. มีฟิลเตอร์กรองแสง ไฮโดรเจน อัลฟา 3. ความกว้างของช่วงแสงผ่านน้อยกว่า 1.0 อังสตรอม 4. หน้ากล้องขนาดไม่น้อยกว่า 40 มม. 5. ความยาวโฟกัสไม่น้อยกว่า 400 มม. 6. สามารถกันแสงได้มากกว่า 10-5 7. ตัวกล้องทำด้วยโลหะ 8. มีขาตั้งกล้อง ขาย ปลีก/ส่ง สำหรับงานสอบราคา ประกวดราคา สเปคงบ สพฐ. และหน่วยงานราชการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธีรพงษ์ 083-0494100, E-mail : Virotekorat@gmail.com หรือ Fax 044-243153 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือส่งรายการให้ทำใบเสนอราคาได้ทางไลน์ แอด