เครื่อง Spectrophotometer

เครื่อง Spectrophotometer

1.ระบบแสงเป็นลำแสงเดี่ยว

2.ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Microprocessor

3.แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า (Digital display)

4.แหล่งกำเนิดแสงมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมง

5.วัดความยาวคลื่นได้อย่างน้อยในช่วง 200 – 900 nm

6.ค่าความถูกต้องของความยาวคลื่น (Wavelenght Accuracy) ±2.0 nm

7.สามารถวัดค่าการดูดกลืนแสง (Photometric Range) ได้ตั้งแต่ 0 ถึง 1.99 A

8.สามารถวัดค่า Transmittance ได้ตั้งแต่ 0 ถึง 100%

9.มีระบบกระจายแสงโดยใช้ Grating Monocromator 1200 lines/mm

10.ความกว้างของช่องแสง (Bandwidth) ไม่เกิน 10 nm

11.อุปกรณ์ประกอบ

- Quartz cuvette cell ขนาด 10 x 10 mm อย่างน้อย 2 ชิ้น

- Plastic cuvette cell ขนาด 10 x 10 mm อย่างน้อย 50 ชิ้น

12.ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์

13.มีคู่มือการใช้และบำรุงรักษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

14.เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 หรือผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9000

15.รุ่น……………….. ยี่ห้อ ………………….และประเทศผู้ผลิต……………………….

16.มีบริการหลังการขาย โดยมีเอกสารยืนยันการให้บริการ

17.รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี

 

Logo-New2ขาย ปลีก/ส่ง สำหรับงานสอบราคา ประกวดราคา สเปคงบ สพฐ. และหน่วยงานราชการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธีรพงษ์ 083-0494100, E-mail : Virotekorat@gmail.com หรือ Fax 044-243153

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือส่งรายการให้ทำใบเสนอราคาได้ทางไลน์ แอด เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply