เครื่องสแกนเนอร์ (Scanner)ความเร็วสูง

เครื่องสแกนเนอร์ (Scanner)ความเร็วสูง

1.มี Optical Resolution ไม่น้อยกว่า 600 dpi พื้นที่สแกนไม่น้อยกว่าขนาดA4

2.ความเร็วในการสแกนไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที

3.สามารถใส่กระดาษต้นฉบับความหนาไม่น้อยกว้า 70 แกรม ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น

a.มี Bit depth ไม่น้อยกว่า 48 Bit

b.สามารถสแกนเอกสารให้อยู่ในรูปแบ บไฟล์ PDF, JPEG, TXT, UNICODE,DOC, XLS, JPG และ TIFF ได้เป็นอย่างน้อย

c.มีระบบ Interface แบบ USB 2.0 เป็นอย่างน้อย

d.มี Driver พร้อมคู่มือการใช้

 

Logo-New2ขาย ปลีก/ส่ง สำหรับงานสอบราคา ประกวดราคา สเปคงบ สพฐ. และหน่วยงานราชการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธีรพงษ์ 083-0494100, E-mail : Virotekorat@gmail.com หรือ Fax 044-243153

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือส่งรายการให้ทำใบเสนอราคาได้ทางไลน์ แอด เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply