เครื่องวัด RLC meter

 

PH-5441. วัดความต้านทานไม่น้อยกว่า 0-20 เมกกะโอห์ม

2. วัดความจุไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 0-1,000 ไมโครฟารัด

3. วัดความเหนี่ยวนำไม่น้อยกว่า 0-200 มิลลิเฮนรี่

4. แสดงผลเป็นตัวเลขไม่น้อยกว่า 3 หลัก

5. มีสวิทซ์เลือกประเภทการวัดค่า

6. มีสายวัดสีดำ – แดง จำนวน 1 คู่

7. มีหนังสือผ่านการรับรองจากสถาบัน เช่น สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หรือมหาวิทยาลัยของรัฐ
8. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี

9. มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย
Logo-New2ขาย ปลีก/ส่ง สำหรับงานสอบราคา ประกวดราคา สเปคงบ สพฐ. และหน่วยงานราชการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธีรพงษ์ 083-0494100, E-mail : Virotekorat@gmail.com หรือ Fax 044-243153

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือส่งรายการให้ทำใบเสนอราคาได้ทางไลน์ แอด เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply