เครื่องวัดอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ

 

WM-5671. แสดงอุณหภูมิไม่น้อยกว่า 0-50 องศาเซลเซียสและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ 0-100 เปอร์เซนต์ทั้งในและนอกห้อง

2. มีปุ่ม/สวิตช์ เลือกรูปแบบการใช้งาน

3. แสดงผลเป็นตัวเลข ทศนิยมไม่น้อยกว่า 1 ตำแหน่ง

4. มีสายวัดระหว่างหัววัดกับตัวเครื่อง ยาวไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร

5. มีหนังสือผ่านการรับรองจากสถาบัน เช่น สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หรือมหาวิทยาลัยของรัฐ

6. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี

7. มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย
Logo-New2ขาย ปลีก/ส่ง สำหรับงานสอบราคา ประกวดราคา สเปคงบ สพฐ. และหน่วยงานราชการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธีรพงษ์ 083-0494100, E-mail : Virotekorat@gmail.com หรือ Fax 044-243153

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือส่งรายการให้ทำใบเสนอราคาได้ทางไลน์ แอด เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply