เครื่องวัดค่า pH แบบตั้งโต๊ะ (Desktop pH Meter)

เครื่องวัดค่า pH แบบตั้งโต๊ะ (Desktop pH Meter)3

เป็นเครื่องชนิดตั้งโต๊ะที่สามารถวัดความเป็นกรด – เบสของสารละลาย วัดค่า pH, mV และอุณหภูมิโดย แสดงค่าเป็นตัวเลข ซึ่งสามารถแสดงผลพร้อมกันบจอได้ทั้งอุณหภูมิ (0C) และค่า pH ตัวเครื่องทำด้วยวัสดุที่ทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมี มีระบบชดเชย pH กรณีอุณหภูมิเปลี่ยนไปแบบอัตโนมัติ มีระบบอ่านจุดยุติอัตโนมัติ

 

1.สามารถวัดค่าความเป็นกรด – เบส (pH) ตั้งแต่ 0.00 ถึง 14.00หรือกว้างกว่า โดยมีความละเอียดเท่ากับ 0.01 สามารถวัดค่าความต่างศักย์ (mV) ได้ตั้งแต่ -1999 mV ถึง +1999 mV โดยมีความละเอียดเท่ากับ 1 mV

2.อุณหภูมิวัดได้ตั้งแต่ในช่วง -50C ถึง 1050C หรือดีกว่า สามารถเลือกบัฟเฟอร์ที่จะใช้สำหรับ Calibrate ได้โดยมีค่าให้เลือกไม่น้อยกว่า 3 ค่โดยเป็นสมบัติกรด เบส และกลางอย่างละ 1 ค่า

3.มีอุปกรณ์ประกอบ

- อิเล็กโทรดแก้วชนิดที่เติมน้ำยาได้ และสามารถวัดค่า pH ช่วง 0-14 หรือกว้างกว่าได้

- น้ำยาสำหรับเติมอิเล็กโทรด ซึ่งเป็นยี่ห้อเดียวกับเครื่องอย่างน้อย 1 ขวด และมีปริมาตร 50 mL

- แขนยึดจับ electrode จำนวน 1 ชุด

- Buffer solution pH 4.01, 7.00 และ 10.00 อย่างละ 1 ขวด ปริมาตรไม่น้อยกว่า 500 mL

4.ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์

5.มีคู่มือการใช้อย่างละเอียดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

6.เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

7.รุ่น……………… ยี่ห้อ………………….. และประเทศผู้ผลิต………………………….

8.มีบริการหลังการขาย โดยมีเอกสารยืนยันการให้บริการ

9.รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

 

Logo-New2ขาย ปลีก/ส่ง สำหรับงานสอบราคา ประกวดราคา สเปคงบ สพฐ. และหน่วยงานราชการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธีรพงษ์ 083-0494100, E-mail : Virotekorat@gmail.com หรือ Fax 044-243153

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือส่งรายการให้ทำใบเสนอราคาได้ทางไลน์ แอด เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply