เครื่องวัดค่าสนามแม่เหล็ก

 

เครื่องวัดค่าสนามแม่เหล็ก

1. วัดค่าสนามแม่เหล็กคงที่ โดยมีความไวไม่น้อยกว่า 1.3 Volt / tesla

2. วัดค่าสนามแม่เหล็กได้ 0.01 ถึง 18หรือช่วงการวัดกว้างกว่า

3 แสดงผลเป็นตัวเลขอย่างน้อย 2 หลัก

4. ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ เช่น AAA / AA / 9 Volt หรืออื่น ๆ ที่สะดวกต่อการใช้งาน

5. มีหนังสือผ่านการรับรองจากสถาบัน เช่น สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หรือ มหาวิทยาลัยของรัฐ

6. รับประกันคุณภาพการใช้งาน 1 ปี

7. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย

 

Logo-New2ขาย ปลีก/ส่ง สำหรับงานสอบราคา ประกวดราคา สเปคงบ สพฐ. และหน่วยงานราชการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธีรพงษ์ 083-0494100, E-mail : Virotekorat@gmail.com หรือ Fax 044-243153

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือส่งรายการให้ทำใบเสนอราคาได้ทางไลน์ แอด เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply