เครื่องวัดความเข้มแสง

WM-762

 

1. สามารถวัดแสงได้อย่างน้อย 0 – 200,000 Lux หรือมากกว่า

2. หน้าจอขนาดไม่น้อยกว่า 1 x 3 ซม. แสดงผล ได้แบบตัวเลข

3. ล็อคค่าได้ (Hold)

4. แสดงค่าสูงสุด/ต่ำสุดได้

5. มีการแสดงสถานะเตือนขณะแบตเตอรี่ใกล้หมด

6. ช่วงการวัด หน่วย Lux Ranges: อย่างน้อย 3 ช่วง

7. ความละเอียดทศนิยมไม่น้อยกว่า 1 ตำแหน่ง

8. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี

9. มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย

 

Logo-New2ขาย ปลีก/ส่ง สำหรับงานสอบราคา ประกวดราคา สเปคงบ สพฐ. และหน่วยงานราชการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธีรพงษ์ 083-0494100, E-mail : Virotekorat@gmail.com หรือ Fax 044-243153

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือส่งรายการให้ทำใบเสนอราคาได้ทางไลน์ แอด เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply