เครื่องมือวัด เก็บ วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์แบบดิจิตอล (Data Logger) สาขาฟิสิกส์

 

เครื่องมือวัด เก็บ วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์แบบดิจิตอล (Data Logger) สาขาฟิสิกส์

เป็นเครื่องมือสำหรับวัดค่าต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ เช่น ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)ความนำไฟ้า สารละลาย ปริมาณออกซิเจนในน้ำ, ความเข้มแสง และอุณหภูมิ สามารถใช้แทนเครื่องมือวัดต่าง ๆ ได้ พร้อมสามารถเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลได้ด้วยการต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์

1. เครื่องเก็บ วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล

1.1 มีจอแสดงผลข้อมูล เช่น ตัวอักษร, ตัวเลข และอื่น ๆ

1.2 มีช่องต่อหัววัดได้ไม่น้อยกว่า 6 ช่อง

1.3 มีหน่วยความจำในตัวเครื่อง และบันทึก ข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง

1.4 ภายในตัวเครื่องมีแบตเตอรี่ที่สามารถ

1.5 ชาร์จไฟได้

1.6 มีสายเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่แสดงผลและวิเคราะห์ข้อมูลได้ทันที

1.7 อุปกรณ์ประกอบด้วย

(1) เครื่องเก็บข้อมูล (DATA LOGGER) จำนวน 1 เครื่อง

(2)สายเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เส้น

(3)สายเชื่อมต่อหัววัด ไม่น้อยกว่า 6 เส้น

(4)คู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษ และภาษาไทย

(5)แหล่งจ่ายไฟกระแสตรง 12 V. DC. 500 mA

1.8 รับประกันเครื่องไม่น้อยกว่า 2 ปี

2. โปรแกรมระบบปฏิบัติการ

สามารถติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ และแบบพกพา ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 2000 หรือสูงกว่า มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถแสดงผลข้อมูล เช่น แสดงด้วยมิเตอร์แบบมีเข็มชี้สเกล ตัวเลข กราฟ ตาราง เก็บรวบรวมผลข้อมูลใบงานที่สร้างขึ้น บันทึกข้อมูล กำหนดพิสัยการวัดของหัววัด และอื่น ๆ

 

Logo-New2ขาย ปลีก/ส่ง สำหรับงานสอบราคา ประกวดราคา สเปคงบ สพฐ. และหน่วยงานราชการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธีรพงษ์ 083-0494100, E-mail : Virotekorat@gmail.com หรือ Fax 044-243153

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือส่งรายการให้ทำใบเสนอราคาได้ทางไลน์ แอด เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply