เครื่องมือวัด เก็บ วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์แบบดิจิตอล (Data Logger) พร้อมหัววัดค่า สาขาชีววิทยา

เครื่องมือวัด เก็บ วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์แบบดิจิตอล (Data Logger)

1. เครื่องเก็บ วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล

1.1 มีจอแสดงผลข้อมูล เช่น ตัวอักษร ตัวเลขและอื่น ๆ

1.2 มีช่องต่อหัววัดได้ไม่น้อยกว่า 6 ช่อง

1.3 มีหน่วยความจำในตัวเครื่อง และบันทึกข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง

1.4 ภายในตัวเครื่องมีแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จไฟได้

1.5 สามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่แสดงผล และวิเคราะห์ข้อมูลได้ทันที

1.6 อุปกรณ์ประกอบด้วย

(1) เครื่องเก็บข้อมูล (DATA LOGGER) จำนวน 1 เครื่อง

(2) สายเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เส้น

(3) สายเชื่อมต่อหัววัด ไม่น้อยกว่า 4 เส้น

(4) คู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษ และภาษาไทย

(5) แหล่งจ่ายไฟกระแสตรง 12 V. DC. 500 mA

1.7 รับประกันเครื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. โปรแกรมระบบปฏิบัติการ สามารถติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ และแบบพกพา ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Window 2000 หรือสูงกว่า มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถแสดงผลข้อมูล เช่นแสดงด้วยมิเตอร์แบบมีเข็มชี้สเกล ตัวเลข กราฟ ตาราง เก็บรวบรวมผลข้อมูลใบงานที่สร้างขึ้น บันทึกข้อมูล กำหนดพิสัยการวัดของหัววัด และอื่น ๆ

3. หัววัด ประกอบด้วย หัววัดค่าการนำไฟฟ้า หัววัด pH หัววัดออกซิเจน หัววัดระดับความเข้มแสงและหัววัดอุณหภูมิ

 

Logo-New2ขาย ปลีก/ส่ง สำหรับงานสอบราคา ประกวดราคา สเปคงบ สพฐ. และหน่วยงานราชการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธีรพงษ์ 083-0494100, E-mail : Virotekorat@gmail.com หรือ Fax 044-243153

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือส่งรายการให้ทำใบเสนอราคาได้ทางไลน์ แอด เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply