เครื่องคนสารละลายด้วยแรงแม่เหล็ก (Magnetic stirrer)

เครื่องวัดค่า pH แบบตั้งโต๊ะ (Desktop pH Meter)

 1. เป็นเครื่องคนสารละลายระบบแม่เหล็กไฟฟ้า(Magnetic stirrer)
 1. มีพื้นที่วางภาชนะไม่น้อยกว่า 18×18 เซนติเมตรและเคลือบด้วยเซรามิคซึ่งสามารถทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดี
 1. ตัวเครื่องออกแบบแข็งแรงทนทาน สามารถป้องกันส่วนของมอเตอร์ภายในตัวเครื่องไม่ให้ถูกสารเคมีในขณะคน
 1. มีปุ่มปรับควบคุมความเร็วรอบ พร้อมไฟแสดงการทำงานของระบบคนสาร สามารถปรับควบคุมความเร็วรอบในการคนสารละลายได้ สูงสุดไม่น้อยกว่า 1500 รอบต่อนาที
 2. มีแท่งแม่เหล็กสำหรับคนสารเคลือบด้วยพอลิเมอร์ที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีและทนความร้อนสูงได้ ซึ่งมีขนาด 0.5 นิ้ว,1 นิ้ว,1.5 นิ้ว,2 นิ้ว อย่างละ ไม่น้อยกว่า 1 ชิ้น
 1. สามารถคนสารละลายปริมาตรไม่น้อยกว่า 3 ลิตร ได้อย่างทั่วถึง
 2. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
 3. มีคู่มือการใช้อย่างละเอียดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001
 5. รุ่น………………………. ยี่ห้อ ………………………และประเทศผู้ผลิต………………………………………
 6. มีบริการหลังการขาย โดยมีเอกสารยืนยันการให้บริการ
 7. รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

Logo-New2ขาย ปลีก/ส่ง สำหรับงานสอบราคา ประกวดราคา สเปคงบ สพฐ. และหน่วยงานราชการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธีรพงษ์ 083-0494100, E-mail : Virotekorat@gmail.com หรือ Fax 044-243153

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือส่งรายการให้ทำใบเสนอราคาได้ทางไลน์ แอด เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply