ออสซิลโลสโคป (Oscilloscope 2 channel)

ออสซิลโลสโคป (Oscilloscope 2 channel)

1.Dual trace; 20 MHz. วัดสัญญาณได้ 2 ช่องสัญญาณพร้อมกัน และสามารถดูกราฟ X – Y ได้

2. ตอบสนองความถี่ DC., AC. – 20 MHz.

3. หน้าจอขนาดไม่น้อยกว่า 8 x 10 cm.

4. ค่าแรงดัน Input ไม่น้อยกว่า 220 V

5. มีสายสัญญาณ (Probe) ชนิด x10 จำนวน 2 เส้น

6. รับประกันคุณภาพการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย

 

Logo-New2ขาย ปลีก/ส่ง สำหรับงานสอบราคา ประกวดราคา สเปคงบ สพฐ. และหน่วยงานราชการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธีรพงษ์ 083-0494100, E-mail : Virotekorat@gmail.com หรือ Fax 044-243153

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือส่งรายการให้ทำใบเสนอราคาได้ทางไลน์ แอด เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply