ชุดเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง

 ชุดเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง1 ชุดเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง2ชุดเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง3

 

1. เป็นเครื่องขยายเสียงสเตอริโอ

2. กำลังไม่ต่ำกว่า 150 Watt RMS (75+75)ที่โหลด 8 โอห์ม

3. มีระบบป้องกันลำโพงแบบอีเลคทรอนิกส์ หรือดีกว่า

4. มี Input Line (Stereo) ไม่ต่ำกว่า 2 จุด

5. มี Output Impedance 4 โอห์ม หรือ 8 โอห์ม

6. ลำโพงตู้แบบ full range ขนาดไม่ต่ำกว่า 10 นิ้ว จำนวน 2 ตัว กำลังขับอย่างน้อย 75 Watt RMS มีย่ายความถี่ระหว่าง 50 Hz ถึง 15 kHz ความต้านทาน 8 โอห์ม ติดตั้งแบบขาตั้งเฉพาะ

7. รับประกันไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั่งแต่วันส่งมอบ

 

Logo-New2ขายปลีก/ส่ง สำหรับงานสอบราคา ประกวดราคา สเปคงบ สพฐ. และหน่วยงานราชการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธีรพงษ์ 083-0494100, E-mail : Virotekorat@gmail.com หรือ Fax 044-243153

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือส่งรายการให้ทำใบเสนอราคาได้ทางไลน์ แอด เพิ่มเพื่อน

 

ม่านปรับแสง

 

ม่านปรับแสง

 

1. ทำด้วยผ้า หรือวัสดุอื่น เช่นซาติน แฟบริคPolyesterAluminum Alloy เป็นต้น

2. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร

3. ระบบการปรับแสงได้ 180 องศา

4. ระบบการปิดเปิดม่าน ใช้ระบบเชือกเหมือนผ้าม่าน

5. ความยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร

 

 

Logo-New2ขาย ปลีก/ส่ง สำหรับงานสอบราคา ประกวดราคา สเปคงบ สพฐ. และหน่วยงานราชการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธีรพงษ์ 083-0494100, E-mail : Virotekorat@gmail.com หรือ Fax 044-243153

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือส่งรายการให้ทำใบเสนอราคาได้ทางไลน์ แอด เพิ่มเพื่อน

นาฬิกาแสดงเฟสดวงจันทร์

 

นาฬิกาแสดงเฟสดวงจันทร์

1. เป็นนาฬิกาบอกเวลา

2. บอกเฟสดวงจันทร์ตามเวลาได้

3. สูงไม่น้อยกว่า 9.5 นิ้ว

4. มีคู่มือการใช้งาน

 

Logo-New2ขาย ปลีก/ส่ง สำหรับงานสอบราคา ประกวดราคา สเปคงบ สพฐ. และหน่วยงานราชการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธีรพงษ์ 083-0494100, E-mail : Virotekorat@gmail.com หรือ Fax 044-243153

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือส่งรายการให้ทำใบเสนอราคาได้ทางไลน์ แอด เพิ่มเพื่อน

โมบายระบบสุริยะ

โมบายระบบสุริยะ

1. ประกอบด้วยดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ 9 ดวง

2. มีรีโมต คอนโทรลควบคุมการหมุน

3. ดวงอาทิตย์มีหลอดไฟฟ้าอยู่ด้านใน

4. มีซีดีบรรยายลักษณะดาวเคราะห์แต่ละดวง

5. มีคู่มือการใช้งาน

 

Logo-New2ขาย ปลีก/ส่ง สำหรับงานสอบราคา ประกวดราคา สเปคงบ สพฐ. และหน่วยงานราชการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธีรพงษ์ 083-0494100, E-mail : Virotekorat@gmail.com หรือ Fax 044-243153

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือส่งรายการให้ทำใบเสนอราคาได้ทางไลน์ แอด เพิ่มเพื่อน

แบบจำลองระบบสุริยะ

แบบจำลองระบบสุริยะ

1. ประกอบด้วยดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ 9 ดวง

2. แกนหมุนดาวเคราะห์หมุนรอบดวงอาทิตย์ได้

3. มีปฏิทินที่ฐานตั้ง

4. มีคู่มือการใช้งาน

 

Logo-New2ขาย ปลีก/ส่ง สำหรับงานสอบราคา ประกวดราคา สเปคงบ สพฐ. และหน่วยงานราชการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธีรพงษ์ 083-0494100, E-mail : Virotekorat@gmail.com หรือ Fax 044-243153

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือส่งรายการให้ทำใบเสนอราคาได้ทางไลน์ แอด เพิ่มเพื่อน

 

แบบจำลองดวงอาทิตย์ โลกและดวงจันทร์

 

แบบจำลองดวงอาทิตย์ โลกและดวงจันทร์

1. แบบจำลองประกอบด้วย ดวงอาทิตย์ โลกและดวงจันทร์

2. ดวงจันทร์สามารถโคจรรอบโลก

3. โลกและดวงจันทร์สามารถโคจรรอบดวงอาทิตย์

4. ดวงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว

5. แกนหมุนยาวไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว

6. ดวงอาทิตย์มีไฟอยู่ด้านใน

7. มีคู่มือการใช้

 

Logo-New2ขาย ปลีก/ส่ง สำหรับงานสอบราคา ประกวดราคา สเปคงบ สพฐ. และหน่วยงานราชการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธีรพงษ์ 083-0494100, E-mail : Virotekorat@gmail.com หรือ Fax 044-243153

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือส่งรายการให้ทำใบเสนอราคาได้ทางไลน์ แอด เพิ่มเพื่อน

สเปกโตรมิเตอร์

 

สเปกโตรมิเตอร์

1. สามารถใช้กับแสงความยาวคลื่นไม่น้อยกว่า400 – 700 นาโนเมตร

2. ความแม่นยำไม่น้อยกว่า 50 นาโนเมตร

3. มีสเกลบอกความยาวคลื่น

4. ทำด้วยพลาสติกแข็ง

5. มีคู่มือการใช้งาน

 

Logo-New2ขาย ปลีก/ส่ง สำหรับงานสอบราคา ประกวดราคา สเปคงบ สพฐ. และหน่วยงานราชการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธีรพงษ์ 083-0494100, E-mail : Virotekorat@gmail.com หรือ Fax 044-243153

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือส่งรายการให้ทำใบเสนอราคาได้ทางไลน์ แอด เพิ่มเพื่อน

กล้องดูดวงอาทิตย์แบบใช้ฉากรับ

 

กล้องดูดวงอาทิตย์แบบใช้ฉากรับ

1. เป็นกล้องสำหรับดูดวงอาทิตย์ แบบใช้ฉากรับ

2. ให้ภาพดวงอาทิตย์ในช่วงคลื่นแสงขาวขนาดไม่น้อยกว่า 80 มม.

3. เลนส์และกระจกทำด้วยแก้ว

4. ขนาดหน้าเลนส์ไม่น้อยกว่า 40 มม.

5.  ความยาวโฟกัสไม่น้อยกว่า 9 เมตร

6. ฐานทำด้วยกระดาษ

7.  มีคู่มือการใช้งาน

8. มีความปลอดภัยในการดูดวงอาทิตย์

 

Logo-New2ขาย ปลีก/ส่ง สำหรับงานสอบราคา ประกวดราคา สเปคงบ สพฐ. และหน่วยงานราชการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธีรพงษ์ 083-0494100, E-mail : Virotekorat@gmail.com หรือ Fax 044-243153

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือส่งรายการให้ทำใบเสนอราคาได้ทางไลน์ แอด เพิ่มเพื่อน

กล้องถ่ายภาพดาราศาสตร์ 16 Bit

 

กล้องถ่ายภาพดาราศาสตร์ 16 Bit

1. เป็นกล้องสำหรับการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์

2. อัตราการแปลงสัญญาณขนาดไม่น้อยกว่า

16-Bit A/D converter

3. ตัวรับภาพเป็นซีซีดีคุณภาพสูง

4. สามารถเปิดชัตเตอร์ 1/10,000 วินาทีถึงหนึ่งชั่วโมง

5. สามารถต่อกับกล้องโทรทรรศน์ได้

6. ควบคุมการถ่ายภาพด้วยซอฟแวร์ที่สามารถปรับแต่งภาพได้

7. มีระบบระบายความร้อน

8. มีสัญญาณรบกวนน้อย

9. มีซอฟแวร์ในการประมวลข้อมูล

10. มีฟิลเตอร์สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน

11. สามารถใช้เป็นกล้องไกด์ได้

12. เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB 2.0

13. ตัวกล้องทำด้วยอลูมิเนียม

 

Logo-New2ขาย ปลีก/ส่ง สำหรับงานสอบราคา ประกวดราคา สเปคงบ สพฐ. และหน่วยงานราชการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธีรพงษ์ 083-0494100, E-mail : Virotekorat@gmail.com หรือ Fax 044-243153

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือส่งรายการให้ทำใบเสนอราคาได้ทางไลน์ แอด เพิ่มเพื่อน

กล้องดูดวงอาทิตย์

กล้องดูดวงอาทิตย์

 

1. เป็นกล้องสำหรับดูดวงอาทิตย์

2. มีฟิลเตอร์กรองแสง ไฮโดรเจน อัลฟา

3. ความกว้างของช่วงแสงผ่านน้อยกว่า 1.0 อังสตรอม

4. หน้ากล้องขนาดไม่น้อยกว่า 40 มม.

5. ความยาวโฟกัสไม่น้อยกว่า 400 มม.

6. สามารถกันแสงได้มากกว่า 10-5

7. ตัวกล้องทำด้วยโลหะ

8. มีขาตั้งกล้อง

Logo-New2ขาย ปลีก/ส่ง สำหรับงานสอบราคา ประกวดราคา สเปคงบ สพฐ. และหน่วยงานราชการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธีรพงษ์ 083-0494100, E-mail : Virotekorat@gmail.com หรือ Fax 044-243153

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือส่งรายการให้ทำใบเสนอราคาได้ทางไลน์ แอด เพิ่มเพื่อน