ชุดสาธิตแรงกระทำระหว่างเส้นลวดตัวนำไฟฟ้าขนาน

 

PH-639

 

1. ชุดขดลวดในแนวราบ ประกอบด้วย

ลวดอาบน้ำยา เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.7 mm. (No.22) พันรอบแกนไม้หรือพลาสติก จำนวน 2 ชุด (ชุดที่ 1 พัน 10 รอบ และ ชุดที่ 2 พัน 20 รอบ) โดยด้านที่แสดงให้เห็นผลการทดลองมีความกว้างไม่น้อยกว่า 8 cm และมีช่องเสียบแจ๊คที่ปลายทั้งสองชุด

2. ลวดแขวนในแนวดิ่ง จำนวน 2 เส้นมีลักษณะเบานำไฟฟ้าได้ดี เส้นผ่าน ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 mm. รูปสี่เหลี่ยมขนาดไม่น้อยกว่า 8 x 10 cm. และ 4 x 10 cm. มีปลายสำหรับแขวนบนคมมีด หรือรู สามารถแกว่งในแนวดิ่งได้อย่างอิสระ

3. ฐานไม้หรือพลาสติก บนฐานมีสเกลวัดระยะทาง และมีเสาสำหรับแขวนลวด ปลายเสามีลักษณะเป็นคมมีด หรือรูที่นำไฟฟ้าได้ดี และมีช่องเสียบแจ๊ค

4. ขดลวดในแนวราบกับฐานสามารถเลื่อนเข้าออกได้

5. เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง ขนาด 0 – 12 V 8 A

6. สายไฟดำ-แดง พร้อมแจ๊คเสียบ จำนวน 1 ชุด

7. รีโอสตัส ขนาด 10 W 8 A ตัวกระบอกทำด้วยเซรามิก มีตัวปรับค่าความต้านทา สามารถเลื่อนอยู่บนรางโลหะได้สะดวก จำนวน 1 ตัว

8. มีอุปกรณ์สำหรับปรับความไวของขดลวดแนวดิ่ง

9. สามารถแสดงการดูด การผลักของเส้นลวด ที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน

10. มีคู่มือการใช้งาน และคู่มือการทดลอง เป็นภาษาไทย

 

Logo-New2ขาย ปลีก/ส่ง สำหรับงานสอบราคา ประกวดราคา สเปคงบ สพฐ. และหน่วยงานราชการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธีรพงษ์ 083-0494100, E-mail : Virotekorat@gmail.com หรือ Fax 044-243153

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือส่งรายการให้ทำใบเสนอราคาได้ทางไลน์ แอด เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply