ศูนย์รวม ครุภัณฑ์ งบ สพฐ.

ศูนย์รวมอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องมือวัด สารเคมี ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอน สำหรับสอบราคา ประกวดราคางานโรงเรียน งบ สพฐ. ขายส่งทั่วประเทศ

Logoสำหรับร้านค้า รับส่วนลดพิเศษ สามารถติดต่อและสั่งจองสินค้า ครุภัณฑ์ ได้ที่หมายเลข 083-049-4100 (ธีรพงษ์)
สำหรับโรงเรียน สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท วิโรฒวิทยาภัณฑ์ จำกัด
- 589 ถ.ยมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
- TEL : 084-036-6268 , FAX : 044-243-153
- E-Mail : Virotekorat@gmail.com

บริษัท วิโรฒวิทยาภัณฑ์ ศูนย์รวมอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สำหรับงบประมาณ ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทางบริษัทได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของร้านค้า หรือบริษัททั่วประเทศ โดยสามารถติดต่อสั่งซื้อสินค้ากับทางเราได้ด้วยส่วนลดพิเศษ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือส่งรายการให้ทำใบเสนอราคาได้ทางไลน์ เพิ่มเพื่อน

 

ราคากลาง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ งบ สพฐ. ปี 2560-2561

ลำดับ รายการ ราคากลาง
1 กล้องจุลทรรศน์ ชนิดกระบอกคู่ 25,000
2 กล้องจุลทรรศน์ แบบสเตอริโอ 25,000
3 กล้องส่องทางไกลแบบ 2 ตา 8,000
4 เครื่องชั่ง Cent-O-Gram 7,000
5 เครื่องชั่ง Triple Beam 7,000
6 เครื่องชั่งไฟฟ้าสำหรับงานวิเคราะห์ ชั่งได้ละเอียด 0.01 กรัม 35,000
7 เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพ 20,000
8 ตู้ถ่ายเชื้อแบบมี Laminar Flow 13,000
9 ตู้เย็น (Refrigerator) ขนาดไม่น้อยกว่า 7ลูกบาศก์ฟุต 9,000
10 หม้อนึ่งอัดไอ (Autoclave) 13,000
11 เครื่องมือวัด เก็บ วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์แบบดิจิตอล(Data Logger) พร้อมหัววัดค่า สาขาชีววิทยา 90,000
12 โทรทัศน์สี แบบจอ LCD ขนาด 32 นิ้ว 25,000
13 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 25,000
14 เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ 28,000
15 จอรับภาพ ขนาด 120 นิ้ว 13,000
16 มัลติมิเตอร์ตรวจวัดคุณภาพน้ำ 100,000
17 Micropipette ขนาด 10-100 µL 12,000
18 Micropipette ขนาด 100-1000 µL 12,000
19 เครื่องกลั่นน้ำ 31,200
20 เครื่องปั่นแยก (Centrituge) 26,600
21 เครื่องระเหยสารแบบลดความดัน (Rotary Evaporator) 120,000
22 เครื่องคนสารละลายด้วยแรงแม่เหล็ก (Magnetic stirrer) 12,000
23 แผ่นร้อน  (hot plate) 12,000
24 เครื่องวัดค่า pH แบบตั้งโต๊ะ (Desktop pH Meter) 25,000
25 เครื่องวัดค่า pH แบบพกพา (Portable pH Meter) 24,800
26 เครื่องวัดค่า pH แบบปากกา 1,000
27 อ่างควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตัล (Digital water bath) 20,800
28 อ่างควบคุมอุณหภูมิ  (water bath) 13,200
29 ตู้อบความร้อน  (Oven) 37,600
30 ปั๊มลมสูญญากาศ (Vacuum Pump) 3,360
31 ปั๊มลมสูญญากาศแบบอ่างน้ำ  (Vacuum Pump) 20,000
32 เครื่อง Spectrophotometer 50,000
33 Heating  Mantel ขนาด1000 ml. 6,000
34 Heating  Mantel ขนาด500 ml. 6,000
35 Heating  Mantel ขนาด250 ml. 5,000
36 Vacuum Desiccator 16,000
37 เครื่องชั่ง Triple beam (Triple beam balance) 7,000
38 เครื่องชั่ง Cent-o-gram (Cent-o-gram  balance) 7,000
39 เครื่องชั่งไฟฟ้าสำหรับงานวิเคราะห์ (electronic balance) 20,000
40 เตาอบไมโครเวฟ 3,000
41 ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต 13,600
42 ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต 6,000
43 ชุดทดลองเปรียบเทียบสเปกตรัมแก๊ส 12,800
44 เครื่องวัดความเค็มแบบพกพา (Salinity tester refractometer) 3,440
45 เครื่องวัดความหวานแบบพกพา (Suger tester refractometer) 3,320
46 เครื่องวัดแอลกอฮอล์แบบพกพา (alcohol tester refractometer) 2,800
47 หลอดรังสีแคโทดแบบเบี่ยงเบนพร้อมเครื่องจ่ายไฟฟ้าโวลต์สูง 8,500
48 โถดูดความชื้น (Desiccator) 7,800
49 คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 16,860
50 คอมพิวเตอร์แบบพกพา 25,000
51 เครื่องพิมพ์ ระบบ  Laser 12,000
52 เครื่องสแกนเนอร์ 20,000
53 จอรับภาพ ขนาด 120 นิ้ว 13,000
54 เครื่องโปรเจคเตอร์  พร้อมจอรับภาพ 28,000
55 เครื่องฉายภาพทึบแสง (Visualizer) 25,000
56 เครื่องขยายเสียง (Power amp) ขนาด150 วัตต์ พร้อมลำโพง 20,000
57 โทรทัศน์สี แบบจอ LCD ขนาด 32 นิ้ว 25,000
58 โทรทัศน์สี แบบจอ LCD ขนาด 29 นิ้ว 15,000
59 เครื่องเล่น DVD 2,500
60 หม้อนึ่งอัดไอ (Autoclave) 13,000
61 เครื่องมือวัดเก็บวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ แบบดิจิตอล(Data Logger)พร้อมหัววัดค่า สาขาเคมี 90,000
62 ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบง่าย AC/DC 3,500
63 ชุดการทดลองสเปกตรัมแก๊ส 3,500
64 ชุดการทดลองเปรียบเทียบสเปกตรัมแก๊ส 3,300
65 ชุดซ่อมอุปกรณ์และเก็บชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 1,100
66 ชุดทดลองกฎของโอห์ม 1,200
67 ชุดทดลองถาดคลื่น 3,300
68 ชุดทดลองแม่เหล็กไฟฟ้า 1,700
69 ชุดทดลองแรงเสียดทาน 1,100
70 ชุดสาธิตไฟฟ้า 3 เฟส 2,200
71 ชุดสาธิตแรงกระทำระหว่างเส้นลวดตัวนำไฟฟ้าขนาน 2,200
72 หม้อแปลงไฟฟ้า AC/DC 2,500
73 โวลท์มิเตอร์ (Volt meter) 500
74 มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล 1,600
75 แอมมิเตอร์ 500
76 เครื่องเคาะสัญญาณไฟฟ้า 1,200
77 ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบวิถีโค้ง 600
78 ชุดสาธิตไฟโตอิเล็คตริก 1,500
79 Air track 32,000
80 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสถิต whimshurst static machine 3,200
81 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าโวลท์ สูง  van de graff 9,500
82 ชุดสาธิตพลังงานจลน์ของแก๊ส 1,100
83 ชุดสาธิตคลื่นนิ่งในเส้นเชือก 3,500
84 สเปกโตรมิเตอร์ (Intermediate spectrometer ) 18,500
85 เก้าอี้อนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม (Rotating Stool) 8,500
86 ออสซิลโลสโคป (Oscilloscope 2 channel) 24,000
87 เครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่รูปคลื่น (Function Generator) 10,600
88 เครื่องจ่ายแรงดันไฟฟ้าแบบปรับค่าได้ (Regulated Power Supply) 4,000
89 เครื่องวัดความเข้มแสง 6,500
90 เครื่องวัดความเข้มเสียง 9,500
91 เครื่องวัดอุณภูมิแบบไม่สัมผัส 9,500
92 เครื่องวัดค่าสนามแม่เหล็ก 6,500
93 เครื่องบอกตำแหน่ง GPS 9,000
94 เครื่องวัดความดันอากาศ 4,000
95 เครื่องวัด RLC meter 6,000
96 กล้องวีดีโอความเร็วสูง (High speed VDO camera) 112,000
97 เครื่องวัดอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ
(Digital Thermo-Hygrometer)
2,500
98 เครื่องมือวัด เก็บ วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์แบบดิจิตอล
(Data Logger) พร้อมหัววัดค่า สาขาฟิสิกส์
90,000
99 กล้องโทรทรรศน์ แบบหักเหแสง ขนาด 4 นิ้ว 30,000
100 กล้องโทรทรรศน์ แบบหักเหแสง ขนาด 4 นิ้ว แบบมีมอเตอร์ตามดาว 40,000
101 กล้องโทรทรรศน์ แบบหักเหแสง ขนาดไม่น้อยกว่า 120 มม. 50,000
102 กล้องโทรทรรศน์ แบบหักเหแสง ขนาดไม่น้อยกว่า 120 มม. แบบมีมอเตอร์ตามดาว 60,000
103 กล้องโทรทรรศน์ แบบหักเหแสง ขนาด 6 นิ้ว
104 กล้องโทรทรรศน์ แบบหักเหแสง ขนาด 6 นิ้ว แบบมีมอเตอร์ตามดาว 60,000
105 กล้องโทรทรรศน์ แบบสะท้อนแสง ขนาด 8 นิ้ว ฐาน แบบ อัลตาซิมุท 30,000
106 กล้องโทรทรรศน์ แบบสะท้อนแสง ขนาด 8 นิ้ว ฐาน แบบ อัลตาซิมุท
แบบมีมอเตอร์ตามดาว
60,000
107 กล้องโทรทรรศน์ แบบสะท้อนแสง ขนาด 8 นิ้ว ฐานแบบ อิเควเตอเรียล 50,000
108 กล้องโทรทรรศน์ แบบสะท้อนแสง ขนาด 8 นิ้ว ฐานแบบ อิเควเตอเรียล แบบมีมอเตอร์ตามดาว 57,000
109 กล้องโทรทรรศน์ แบบผสม ขนาด 8 นิ้ว ฐานแบบ อัลตาซิมุท แบบมีมอเตอร์ตามดาว 100,000
110 กล้องโทรทรรศน์ แบบผสม ขนาด 8 นิ้ว ฐานแบบ อิเควเตอเรียล แบบมอเตอร์ตามดาว 90,000
111 กล้องส่องทางไกลแบบ 2 ตา ขนาด 7×50 3,000
112 กล้องส่องทางไกลแบบ 2 ตา ขนาด 9×63 9,000
113 กล้องส่องทางไกล แบบตาเดียว 10,000
114 เลเซอร์สีเขียว ขนาด 50 mW 1,000
115 เลเซอร์สีเขียว ขนาด 100 mW 1,500
116 เลเซอร์สีเขียว ขนาด 300 mW 2,500
117 ซอฟท์แวร์ดาราศาสตร์ 3,000
118 เครื่องชี้ดาว 20,000
119 แผนที่ดาวของ 15 องศาเหนือ 75
120 แผนที่ดาวละติจูด 18 องศาเหนือ 200
121 ลูกโลก 1,500
122 ทรงกลมท้องฟ้า 4,000
123 โมเดลดวงจันทร์ 4,000
124 โมเดลดาวอังคาร 8,000
125 โมเดลดาวศุกร์ 8,000
126 ทรงกลมท้องฟ้าใส 5,500
127 ทรงกลมท้องฟ้าใสแบบมีระนาบ 20,000
128 กล้องถ่ายภาพดิจิตอล แบบ SLR 30,000
129 กล้องถ่ายภาพดาราศาสตร์ 8 Bit 8,000
130 กล้องถ่ายภาพดาราศาสตร์ 16 Bit 27,000
131 กล้องดูดวงอาทิตย์ 24,000
132 กล้องดูดวงอาทิตย์แบบใช้ฉากรับ 3,500
133 สเปกโตรมิเตอร์ 350
134 แบบจำลองดวงอาทิตย์  โลก และดวงจันทร์ 10,000
135 แบบจำลองระบบสุริยะ 2,000
136 โมบายระบบสุริยะ 2,000
137 นาฬิกาแสดงเฟสดวงจันทร์ 4,000
138 คอมพิวเตอร์แบบพกพา 25,000
139 เครื่องโปรเจคเตอร์ พร้อมจอรับภาพ 28,000
140 จอรับภาพ ขนาด120 นิ้ว 13,000
141 เครื่องขยายเสียง (Power Amp) ขนาด 150 วัตต์ พร้อมลำโพง 20,000
142 ม่านปรับแสง
143 เครื่องปรับอากาศ
-ขนาด 9,000 บีทียู
-ขนาด 13,000 บีทียู
-ขนาด 15,000 บีทียู
-ขนาด 18,000 บีทียู
-ขนาด 24,000 บีทียู
-ขนาด 30,000 บีทียู
-ขนาด 36,000 บีทียู
-ขนาด 40,000 บีทียู

ราคากลาง ครุภัณฑ์คณิตศาสตร์ งบ สพฐ. ปี 2554-2557

ลำดับ รายการ ราคากลาง
1 คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 16,800
2 คอมพิวเตอร์แบบพกพา 25,000
3 เครื่องพิมพ์สีระบบ  Inkjet 15,000
4 เครื่องพิมพ์ระบบ Laser 12,000
5 เครื่องพิมพ์สีระบบ Laser 80,000
6 เครื่องสแกนเนอร์ 18,000
7 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 28,000
8 จอรับภาพ ขนาด 120  นิ้ว 13,000
9 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ และจอภาพพร้อมติดตั้ง 28,000
10 เครื่องฉายภาพทึบแสง (Visual Presentation) 25,000
11 ชุดเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง 20,000
12 โทรทัศน์สี 37 นิ้ว 35,000
13 โทรทัศน์สีชนิดจอแบน ขนาด 29 นิ้ว 15,000
14 เครื่องเล่น DVD 2,500
15 ม่านปรับแสง 5,000
16 Digital/Electronic Board 100,000
17 Graphics Calculator 11,000
18 ซอฟต์แวร์คณิตศาสตร์ 40,000
19 ชั้นวางของ 2 ชั้น 2,500
20 ชั้นวางของ  2 ชั้น มีบานปิด 3,500
21 ชั้นวางของ 4 ชั้น 4,000
22 ชั้นวางของ 4 ชั้น มีบานปิด 2 ชั้น 5,000
23 โต๊ะปฏิบัติการสำหรับนักเรียน 2,000
24 เก้าอี้ปฏิบัติการสำหรับนักเรียน 500
25 โต๊ะครู 4,500
26 เก้าอี้ครู 1,000
27 โต๊ะเข้ากลุ่มย่อย 2,500
28 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 3,000
29 โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ 3,000
30 หุ่นจำลองขนาดไม่น้อยกว่า  25×70 cm.
1. หุ่นจำลองเซอร์ไอแซคนิวตัน
2. หุ่นจำลองกาลิเลโอ
3. หุ่นจำลองอัลเบิร์ตไอสไตน์
4. หุ่นจำลองอาคีมีติส
5. หุ่นจำลองธาเลส
6. หุ่นจำลองยุคลิด
7. หุ่นจำลองปาสคาล
8. หุ่นจำลองพีธากอรัส
6,500
31 หุ่นจำลองขนาดขนาดไม่น้อยกว่า 20×40 cm. ขนาด 30×45 cm.
1. หุ่นจำลองเซอร์ไอแซคนิวตัน
2. หุ่นจำลองกาลิเลโอ
3. หุ่นจำลองอัลเบิร์ตไอสไตน์
4. หุ่นจำลองอาคีมีติส
5. หุ่นจำลองธาเลส
6. หุ่นจำลองยุคลิด
7. หุ่นจำลองปาสคาล
8. หุ่นจำลองพีธากอรัส
2,600
32 หุ่นจำลองขนาดไม่น้อยกว่า  10×30 cm.
1. หุ่นจำลองเซอร์ไอแซคนิวตัน
2. หุ่นจำลองกาลิเลโอ
3. หุ่นจำลองอัลเบิร์ตไอสไตน์
4. หุ่นจำลองอาคีมีติส
5. หุ่นจำลองธาเลส
6. หุ่นจำลองยุคลิด
7. หุ่นจำลองปาสคาล
8. หุ่นจำลองพีธากอรัส
1,600
33 ไวนิลประวัติศาสตร์นักคณิตศาสตร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 50×60 cm. 120
34 ฐานวางงาน แบบแปดเหลี่ยม 3,900
35 ชุดรูปทรงเรขาคณิต (ไม่น้อยกว่า 10 ชิ้น/ชุด) 400
36 ชุดปริซึมฐานสี่เหลี่ยม 450
37 ชุดปริมาตรทรงกระบอก 700
38 ชุดปริซึมฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสแสดงเส้นทแยงมุม 550
39 ชุดปริซึมฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้าแสดงเส้นทแยงมุม 650
40 ชุดปริซึมฐานสามเหลี่ยมผ่าสาม  (ไม่น้อยกว่า 12 ชิ้น/ชุด) 600
41 ชุดปริซึมฐานสี่เหลี่ยมผ่าสาม  (ไม่น้อยกว่า 12 ชิ้น/ชุด) 600
42 ชุดปริซึมฐานสามเหลี่ยมด้านเท่าภายในมีพีระมิด 1,100
43 ชุดปริซึมฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสภายในมีพีระมิด 1,250
44 ชุดปริซึมฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้าภายในมีพีระมิด 1,250
45 ชุดปริซึมฐานห้าเหลี่ยมด้านเท่าภายในมีพีระมิด 1,250
46 ชุดการสอนเรื่องภาคตัดกรวย
1.ชุดภาคตัดกรวย
2. VCD ระยะระหว่างจุดสองจุด
3. VCD ความชันของเส้นตรง
4. VCD ภาคตัดกรวย
5. VCD ความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นเส้นตรง
6. VCD วงกลม
7. VCD พาราโบลา
8. VCD วงรี
9. เวกเตอร์ในระบบแกนมุมฉาก
10. จำนวนเชิงซ้อน
11. พหุนามดีกรีสอง
12. การวัดตำแหน่งของข้อมูล
13. ค่ามาตรฐาน  Z-Score
14. พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ
15. ลำดับ  Sequence
16. ลิมิตของลำดับ   Limit  of  Sequence
17. ลิมิตของฟังก์ชัน  Limit  of   Function
18. อนุพันธ์ของฟังก์ชัน  Derivative  of   Function
19. การประยุกต์อนุพันธ์  ตอนที่ 1
20. การประยุกต์อนุพันธ์  ตอนที่ 2
21. การประยุกต์อนุพันธ์  ตอนที่ 3
22. อินทิกรัลจำกัดเขต
23. กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
24. วิธีเรียงสับเปลี่ยน
25. การจัดหมู่
26. ความน่าจะเป็นเบื้องต้น
27. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล
28. เลขที่ดัชนี  ตอนที่  1
29. เลขที่ดัชนี  ตอนที่  2
30. เลขที่ดัชนี  ตอนที่  3
10,910

Leave a Reply