เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา

เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา

  1. ประมวลผลกลางและหน่วยความจำ Cache

1.1 หน่วยประมวลผลกลางเป็น Intel Core i3 Processor 380 M มีความเร็วของสัญญาณนาฬิกา

2.53 GHz

1.2 ความเร็วในการส่งผ่านข้อมูล 1066Mhz

1.3 หน่วยความจำ Cache ระดับสอง ( L3 Cache )ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB

  1. หน่วยความจำหลัก (RAM)

2.1 หน่วยความจำหลักชนิด DDR3

2.2 มีขนาด 2 GB

  1. แผงวงจรหลัก

3.1 มีชุดความคุมการทำงานด้วย Intel HM55

3.2 มีช่องสำหรับขยายด้วยความจำหลัก ขยายได้ 4 GB

3.3 มี USB 2.0 Port อย่างน้อย 3 ช่อง

3.4 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายที่สามารถรับส่งข้อมูลได้ ที่ความเร็ว 10/100/1000 Mbps 1ช่อง

3.5 มีช่องเชื่อมต่อ External Display (VGA) 1 ช่อง

3.6 มี Microphone / Line-in jack 1ช่อง

3.7 มี Headphone / ExternalSpeaker / Line-Out port 1 ช่อง

  1. ระบบความจำสำรองและบันทึกข้อมูล

4.1 ระบบฮาร์ดดิสก์มีขนาดความจุในการเก็บข้อมูล 500 GB ตามมาตรฐาน SATA2 ที่มีความเร็ว 5400 รอบ/นาที

4.2 มี DVD +/-R Drive (Super Multi DVD Writer Dual Format, Double Layer) ความเร็ว 8X

  1. ระบบแสดงผล

5.1 สนับสนุนมาตรฐานการแสดงผลระบบ Active matrix LCD (TFT)

5.2 มีหน่วยความจำ 256 MB

5.3 จอแสดงผลที่มีพื้นที่แสดงผลได้ 14 นิ้ว

5.4 มีความละเอียดของจอภาพ 1366 by 768 Pixels

6. ระบบรับข้อมูล

6.1 รองรับการเชื่อมต่อคีย์บอร์ดตามมาตรฐาน USB และมีแป้นการสนับสนุนการใช้งานภาษาไทย

6.2 มีอุปกรณ์ในการเลื่อนตำแหน่งแบบ Touch Pad

6.3 มี Mini Mouse สำหรับการเชื่อมต่อ ตามมาตรฐาน USB แบบ Optical แบบเก็บสายในตัวได้ หรือ แบบไร้สาย

  1. ระบบสื่อสารข้อมูล

7.1 มีระบบเครือข่าย                 Network Interface

7.2 สนับสนุนการทำงานตามมาตรฐาน IEEE Standard Network Topology 10/100/1000 BASE และเครือข่าย Wireless ตามมาตรฐาน 802.11 b/g

7.3 สนับสนุนการทำงานในการรับส่งข้อมูลแบบโมเด็มที่เร็ว 56 kbps

  1. มีระบบปฏิบัติการ Windows 7

9. มีโปรแกรม Anti-Virus ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

10.ระบบอื่น

10.1 มีระบบจ่ายพลังงานด้วยแบตเตอรี่แบบ Li-lon ที่จ่ายกระแสไฟฟ้าได้ 5o WHr

10.2 Adaptor ที่ใช้กับระบบไฟฟ้าขนาด 110 V และ 220 V 5o Hz ได้อัตโนมัติ

10.3 มีกระเป๋าสำหรับใส่เครื่องพร้อมอุปกรณ์ ที่ออกแบบมาสำหรับใส่คอมพิวเตอร์แบบพกพา ป้องกันการกระแทกจากภายนอก

10.4 มีศูนย์บริการสำหรับผลิตภัณฑ์ทั่วประเทศ

 

Logo-New2ขาย ปลีก/ส่ง สำหรับงานสอบราคา ประกวดราคา สเปคงบ สพฐ. และหน่วยงานราชการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธีรพงษ์ 083-0494100, E-mail : Virotekorat@gmail.com หรือ Fax 044-243153

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือส่งรายการให้ทำใบเสนอราคาได้ทางไลน์ แอด เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply