ชุดทดลองกฎของโอห์ม

 

PH-5711. ชุดจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

1.1 กระบะถ่านไฟฉายพลาสติกที่ไม่แตกหักง่ายใช้บรรจุถ่านไฟฉายขนาดใหญ่ (SizeD )ได้ 4 ก้อน ตรึงแน่นด้วยที่ยึดพร้อมที่เสียบสายไฟสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ 1.5 โวลท์ 3.0 โวลท์, 4.5 โวลท์ และ 6 โวลท์ ได้

1.2 แผ่นประกอบวงจรโปรโตบอร์ด จำนวน 1 แผ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 17 x 65 cm.

2. ความต้านทานแบบคาร์บอนค่า 100 โอห์ม ขนาด 1 วัตต์ ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน + 5% จำนวน 50 ตัว

3. โวลท์มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ใช้หลักการขดลวดเคลื่อนที่มีปุ่มปรับเข็มให้ตรงขีดศูนย์ ตัวฐานทำด้วยพลาสติก ไม้ หรือโลหะ หน้าปัทม์เอียงทำด้วยพลาสติกใสสามารถวัดค่าความต่างศักย์ 0 – 3 โวลท์ 0 – 15 โวลท์ 0 – 30 โวลท์ และ0 – 300 โวลท์ ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน + 5 % จำนวน 1 เครื่อง

4. แอมมิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง คุณลักษณะเหมือนโวลท์มิเตอร์ แต่ใช้วัดค่ากระแสไดสเกล0 – 2 mA. 0 – 100 mA. 0 – 500 mA. และ 0 – 5 A.

จำนวน 1 ตัว

5. สายไฟฟ้าพร้อมคลิปหรือหัวเสียบ จำนวน 1 ชุด

6. ถ่านไฟฉายขนาดใหญ่ (Size D) จำนวน 8 ก้อน

7. ผู้ขายต้อง

- สาธิตทดลองกฎของโอห์ม

- สาธิตการต่อวงจรแบบขนาน

- สาธิตการต่อวงจรแบบอนุกรม

- สาธิตการรวมกระแส

- สาธิตการวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า

- สาธิตการวัดค่ากระแสไฟฟ้า

8. จัดทำได้เอง

9. มีคู่มือการทดลองเป็นภาษาไทย

 

3.13.23.33.4

 

 

 

 

 

Logo-New2ขาย ปลีก/ส่ง สำหรับงานสอบราคา ประกวดราคา สเปคงบ สพฐ. และหน่วยงานราชการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธีรพงษ์ 083-0494100, E-mail : Virotekorat@gmail.com หรือ Fax 044-243153

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือส่งรายการให้ทำใบเสนอราคาได้ทางไลน์ แอด เพิ่มเพื่อน

 

Leave a Reply